ابرو.شکستن

 

سلام من دو روز پیش ابروم شکست تو مدرسه هم با سرو مغض و دماغ و ابرو دست خوردم زمین بعد منو بردن پیش آقای صدیق آقای صدیق رفت پنبه اورد زد به ابروم بعد بتادین اورد وریخت رو پنبه بعد زد به ابروم من تو یه چیز تعجب کردم بتادینه اصلا د نداد بعد منو بردن پیش آقای روایی آقای روایی گفت شاید بخیه بخواهد من ترسیدم ولی الان دیگه بخدریه نزدم تازه منم میرم مدرسه فوتبال اولین مدرسه فوتبال بوشهر آدرسشم خیابان ساحلی خوب دیگه خداحافظ

 

ابرو.شکستن

/ 0 نظر / 41 بازدید