این همه لشکر آمده...

دیروز 13 آبان روز دانش آموز بود منم که مثله سال قبل با اجازه بابام نرفتم آخه میخواستن کل وقت مدرسه رو ببرمون راهپیمایی بسیج منم که مغز ... نخورده بودم که برم،ولی این هرچی بود به سود بچه های مدرسه ما بود چون متاسفانه اینقدر فساد تو این مدارس زیاد شده که همه عاشق رفتن به راهپیمایی بسیجن حتما همه میدونن چرا چون اونجا راهپیمایی همه ی مدارس مختلطن و بخاطر فسادی که در جامعه رواج پیدا کرده همه دنبال حالا بگذریم هستن یکی از دوستام سال قبل تعریف می کرد که راهپیمایی که رفته بودن لیدر اون بالا شعار میداد اینهمه لشکر آمده بچه های ما هم در جواب میگفتن به عشق نمره آمده و بعد هرهر میخندیدن مثله اینکه قضیه از این قرار بوده که هرکس بیاد بهش نمره میدن .

حرف من اینه که مدیرای عزیز وزیر عزیز رییس جمهور محترم واقعا شعار های ما به چه درد شما می خوره چه دردی رو از شما دوا میکنه به جز عقب افتادن از درس بچه ها بابا یکم بشینید فکر کنید ببینید چرا ما این کار رو می  کنیم بخدا فقط برای عوام فریبی که میخواین تا سه سال تو تلویزیون نشون بدین بگین راهپیمایی با شکوه و عظیم خودجوش!!!!!!!!!!ملت به قوله معلم ادبیات سال قبلمون که تنها ضرب المثلش این بود فکر نان باش که خربزه آب است .

پ.ن:واقعا من خیلی پرروام دیروز رو بخاطر همین چیزا نرفتم مدرسه و تخت خوابیدم حالا اعتراض هم میکنم روی سنگ پای قزوین رو کم کردم

 

/ 0 نظر / 23 بازدید