مسافرت

 

سلام  خوب هستین من 4روز پیش از مسافرت ساعت  2 بعد از ظهر برگشتیم من ودو خواهرم ومامانم به مسافرت  رفتیم  به شهرهای  شیرا ز  و یزد رفتیم ما در شیراز به بازار رفتیم من کیف مدرسه ام را از آنجا

خریدم و قرار بود از آنجا کفش هم بخرم ولی کفشی را که دوست داشتم پیدا نکردم وکفش قرار شد یزد بخرم  ما از آنجا با خاله ام دختر خاله ام وخاله ی  دیگرم ودایی ام وزن دایی ام به یزد ورفتیم خانه دایی دیگرم  من در حوض خانه ی دایی ام آب بازی کردم  وبه بازار رفتیم من آنجا هم کفش پیدا نکردم ما آنجا هم همش میرفتیم بازار وروز اخر رفتیم اتشکده انجایی که بعضی از مردم اتش می پرستیدند ولی از شانس گند ما بسته بود وفردا  شب آن روز به شیراز امدیم وفرداش به بوشهر  تازه یک چیز دیگه من از بی اینترنتی  یک شاکار کردم .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید