لیست جدید تایم وعجایب آن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

طبق آمار گیری جدید مجله تایم بین ایرانی های حاضر جای چند شخص خالیست مانند:محمد معتمد،محمد معتمد و محمد معتمد.در این لیست که در آن جای محمد معتمد خالیست ایرانیانی همچون میر حسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد و برنده ی جایزه ی صلح نوبل شیرین عبادی در آن وجود دارد و خاطر نشان می کنم جای محمد معتمد در آن خالیست .در این لیست میرحسین موسوی در رتبه ی هشتم(البته تا دو روز پیش دهم بود)زهرا رهنورد رتبه ی چهلم (رتبه ی پیشین چهل و ششم)و شیرین عبادی رتبه ی شصتم (رتبه ی پیشین پنجاه و هشتم)هستند و کار شناسان این عقیده را دارند که اگر محمد معتمد بو د رتبه ی خوبی را کسب می کرد.در حال حاضر یوناکیم در رتبه ی اول (رتبه ی پیشین دوم)،لیدی گاگا خواننده ی محبوب دررتبه ی دوم (رتبه ی پیشین اول )و راین در رتبه ی سوم قرار دارد و لیدی گاگا طبق اظهار نظری گفته بود باورم نمی شود محمد معتمد در این لیست قرار ندارد.می توانید این لیست راکه اسم محمد معتمد در آن نیست در سایت time.com ببینید و به شخص مورد نظر خود رای دهید البته محمد معتمد در آن نیست.  

/ 0 نظر / 17 بازدید