اون ته تهای خیابان هشتم!

انتهای خیابان هشتم رو دیدیم .

قشنگ بود.

خوب بود.

آفرین!

فیلم زیبایی بود،ولی اگر این حامد بهداد گل را که دوستش داریم بازی نمیدادن بهتر بود.ترانه که عالی بود و صابر ابر هم خوب.فیلم تا دو،سه روز بد درگیرمان کرد و هر وقت خبری از فیلم میخواندیم یا حتی اسم بازیگران و کارگردان فیلم هم می شنیدیم نا خود آگاه به فکر فرو  میرفتیم.فکرمان این بود که واقعا چرا؟ا

صلا چه می شود که انسان حاضر به انجام هرکاری می شود؟

چه می شود که یک پدر بچه خود را بفروشد ،یک دختر خودرا؟

چرا اصلا یک نفر برای دفاع از ناموسش خودکشی می کند؟

اصلا چرا انسان این قدر پست می شود که از ضعف دیگران برای سود خودش کار می کند؟

چرا همه چیز را بهم ربط میدهیم؟

چرانباید به کسی کمک کنیم،که پدرش جزو گروهک های ضد انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است؟مگر نمی گویند ما نباید چوب اشتباعات پدرهاینمان را بخوریم؟

چرا های زیادی هم داریم که مربوط به نقص فیلم است!

چرا باید یک نفر بخاطر یک دختر 100 میلیون تومان پول بدهد؟

می دانیم پریسا(رفیق نیلوفر)بخاطر اینکه سعید از او و نیلوفر در برابر اراذل دفاع کرده و به اعدام محکوم شده میخواهد ادای دین کند.ولی دلیل تلاش های موسی چیست؟

بهرام (نامزد نیلوفر)علاقه ی خود با این تلاش ها به نیلوفر نشان میدهد ولی چرا نیلوفر تمام نشان دادن علاقه اش خلاصه می شود در بردن شام برای بهرام؟

چرا پریسا باید لحظه ی آخر به بهرام قضیه را بگوید؟

چرا بهرام برای دفاع از ناموسش خودش را میکشد؟مگر نمی تواند برود و ناموسش را در خیابان هشتم نشان دهد.

وحالا آخرین و بزرگترین چرا!

آقای شمقدری ،آقای سجادپور و...

چرا اینهمه سانسور؟7ذقیقه سانسور که کل فیلم را بر باد می دهد!

پ.ن:کلا یه برگه امتحانی سوال طرح کردم که جواب بدین!

پ.ن:از 10زبهش 7 میدم/ 0 نظر / 29 بازدید