تابستان

 

بهار رفتو تابستان  امد حالا دیگه دبیرستان گرفته تا مهد کودک  تعتیلن 

 

همه یا دارن میرن مسافرت یا کلاس منم دارم میرم کلاس فوتبال و

 

خوشنویسی  شما به من بگین چه کلاس هایی میرین .